IMG_1783.jpg
Vytisknout

Disciplinární řád

Disciplinární řád

 

 

I.                  Porušení povinností družstev

 

 

§

Přestupek

Pokuta (Kč)

Tr. body

1

Nepřipravenost domácího družstva k utkání.

(zápis, hrací míč, hodiny hry, elektronická tabule)

100

1

2

Nepředložení soupisky v utkání na vyžádání rozhodčího.

50

1

3

Opožděné odeslání zápisu utkání dle SŘ JBL.

100

1

4

Každé další opožděné odeslání zápisu se navyšuje o částku:

50

1

5

Chybějící číslo zápisu utkání.

50

1

6

Každé další chybějící číslo zápisu utkání se navyšuje o:

25

1

7

Chyby v ústroji družstva (nejednotná barva dresů i dresů podkladových, nedostatečné nebo nesprávné číslování hráčů).

100

1

8

Opožděný nástup družstva k utkání dle rozpisu JBL.

100

1

9

Nedodržení termínů stanovených VV JBL.

100

1

10

Neúčast zástupce družstva na valné hromadě.

500

0

11

Kontumované utkání v neprospěch družstva (nesehrané utkání, svévolné opuštění hřiště družstvem, neoprávněný start hráče v utkání).

500

10

12

Technická chyba udělená lavičce jako C nebo B.

100

5

13

Každá další TCH udělená lavičce se navyšuje o částku:

50

5

14

Diskvalifikující chyba udělená lavičce družstva s trestem dostačujícím.

150

10

15

Každá další DCH s trestem dostačujícím udělená lavičce se navyšuje o částku

100

10

16

Odvolává-li se družstvo proti rozhodnutí DK nebo VV k valné hromadě JBL, složí kauci (tato kauce propadá, je-li rozhodnuto v neprospěch družstva) ve výši:

200

 

17

Odhlášení (odstoupení družstva ze soutěže (dle rozhodnutí VV JBL).

0 – 1000

 

 

 

 

 

II.        Porušení povinností hráčů

 

§

Přestupek

Pokuta

Tr. body

1

Technická chyba udělená hráči (i za lavičku, je-li uveden konkrétní viník).

100

5

2

Každá další TCH udělená témuž hráči se navyšuje o částku:

50

5

3

Diskvalifikující chyba udělená hráči s trestem dostačujícím

(i za lavičku, je-li uveden konkrétní viník).

150

10

4

Každá další DCH s trestem dostačujícím udělená témuž hráči se navyšuje o částku:

100

10

 

 

III.     Porušení povinností hráčů

 

§

Přestupek

Trest 

(stop utkání)

1

Každá druhá TCH udělená témuž hráči.

1

2

Vyloučení hráče s trestem dostačujícím.

1

3

Druhé a každé další vyloučení hráče s trestem dostačujícím.

2

4

Vyloučení hráče, kdy trest je nedostačující (slovní napadení). *

2

5

Každá další DCH s trestem nedostačujícím (slovní napadení. **

2

6

Vyloučení hráče, kdy trest je nedostačující (fyzické napadení). ***

2

7

Každá další DCH s trestem nedostačujícím (fyzické napadení) ****

2

8

Neoprávněný start hráče v utkání se trestá pouze jako kontumace.

 

 

*        Hráč složí navíc mimořádnou pokutu ve výši 300 Kč. Dokud není zaplacena, je  

          v trestu a nesmí nastoupit.

**      Hráč složí navíc mimořádnou pokutu ve výši 300 + dalších 300 Kč za každou další

          DCH s trestem nedostačujícím. Dokud není zaplacena, je v trestu a nesmí nastoupit.

***    Hráč složí navíc mimořádnou pokutu ve výši 600 Kč. Dokud není zaplacena, je

           v trestu a nesmí nastoupit.

****  Hráč složí navíc mimořádnou pokutu ve výši 600 + dalších 600 Kč za každou další

          DCH s trestem nedostačujícím. Dokud není zaplacena, je v trestu a nesmí nastoupit.

 

Pokud hráč pokutu nezaplatí a zůstane tak v trestu, družstvu se na konci soutěže započítá pokuta podle I/§ 12-15.

 

Při zvláště závažném a opakovaném provinění může DK trest zvýšit až po vyloučení hráče ze soutěže.

 

 

IV.    Porušení povinností rozhodčích

 

§

Přestupek

Pokuta

1

Řízení utkání v nepředepsaném oděvu.

100

2

Pozdní příchod na utkání z vlastní viny.

100

3

Chybné či nedostatečné vyplnění zápisu.

100

4

Nedostatečné popsání TCH a DCH, opožděné sdělení k DCH.

100

5

Provinění v oblasti pravidel.

100

6

Nedostavení se k utkání bez omluvy.

400

7

Nepřítomnost na povinném semináři.

100

8

Neoprávněné posuzování a kritizování výkonu jiných rozhodčích.

100

9

Nesportovní chování k jiným osobám v průběhu utkání a po utkání.

100

10

Nedbalá kontrola náležitostí hráčů i vybavení hřiště.

100

11

Nesprávné vyúčtování ve svůj prospěch.

100

 

Zastavení činnosti rozhodčího bude řešeno v souladu s DŘ ČABR.

 

 

 

V Tanvaldu 8.10. 2019                                                          Václav Hošek