Výklad změn pravidel FIBA pro JBL1)      Došlo k úpravě čar pro vymezené a tříbodové území. Jsme si vědomi toho, že všechna naše družstva nejsou schopna přemalování zajistit, proto pro JBL 2010/11 platí obojí. Tam, kde není nově namalováno, řídíme se podle staré úpravy.

2)      Oblouk proti prorážení pod košem. Zde platí totéž jako v bodě 1. Podotýkám, že obránce, stojící uvnitř oblouku oběma nohama, není chráněn pouze proti prorážení. Fauly rukama, loktem, bokem, to vše se stále píská.

3)      Přechod půlící čáry. Zde došlo k zásadní změně. Hráč driblující ze své obranné poloviny se dostane na útočnou v okamžiku, kdy obě nohy i míč se dotýkají podlahy v útočném pásmu, to již platilo, nově však platí, že hráč bez míče je na útočné polovině teprve v okamžiku, kdy se jí dotýká oběma nohama. Nezapomínáme počítat 8 vteřin na přechod do útoku do té doby, než bude toto pravidlo naplněno. Připomínám, že již v loňském roce platilo, že pouhá teč míče na obrannou polovinu neznamená porušení pravidla přes půl. Vždy mějte na paměti, mělo-li družstvo míč pod kontrolou. Další věc, kde rozhodčí chybovali, je situace, kdy hráč se odráží z útočné poloviny, zachytí míč soupeře a dopadá s ním na obrannou polovinu. Toto je dovolená hra, postavení hráče je určeno v tomto případě až po dopadu na zem.

4)      24 vteřin. Další důležitá změna. Faul nebo hraní nohou  proti útočícímu družstvu v útočném pásmu neznamená nových 24 vteřin na střelbu. Je-li více času než 14 vteřin, čas zůstává, je-li méně, nastaví se 14 vteřin. Pro JBL to prakticky znamená, že rozhodčí při vhazování ze zámezí oznámí, kolik má družstvo času na vystřelení a dále již hru nepřerušuje a řídí se podle časomíry nebo odpočítáváním. Nutno uplatnit zejména v závěru utkání, kdy jedno z družstev šetří čas.

5)      Time-out v posledních 2 minutách 4.období nebo prodloužení. Družstvo, které si vzalo time-out a má vhazovat na své obranné polovině se přesunuje na útočnou polovinu na úroveň tříbodové čáry proti stolku časoměřičů.

Václav Hošek